//////

RYTMIKA TEMATU

Temat (dux, proposta) rozpoczyna fugę; wprowadzony jest jednogłosowo przez dowolnie wybrany głos. Powinien być łatwo uchwytny i wykazywać podatność na przekształcenia polifoniczne. Dlatego zwykle posiada tzw. motyw czołowy, tj. charakterystyczny zwrot melodyczno-rytmiczny, dzięki któremu łatwo wyszukać (usłyszeć) temat w splotach wielu głosów. Ze względu na budowę tematu rozróżniamy trzy jego rodzaje:  trzyczęściowy — andamento, składający się z czoła, ewolucji i kody,dwuczęściowy — soggetto, mający czoło i ewolucję lub czoło i kodę,jednoczęściowy — attacca, posiadający tylko czoło.Rytmika tematu może być jednorodna (zwykle w tematach jednoczęścio­wych) lub zróżnicowana (w tematach dwu- i trzyczęściowych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *