//////

SARABANDA

Są podzielone zdania, co do pochodzenia sarabandy. W XVI w. rozpo­wszechniła się w Hiszpanii. Była wówczas żywym tańcem miłosnym: ze względu na swój — jak to określano — erotyczny charakter spotykała się z dezaprobatą dworu (Filip II zakazał nawet jej tańczenia). Później pojawiła się w Anglii i Francji. W XVII w. przekształciła się w wolny, poważny taniec użytkowy w takcie >}. Jednocześnie tworzono saraban­dy stylizowane, wchodzące w skład suity. Ogólnie poza wolnym tempem sarabandę cechują bardziej rozwinięte środki harmoniczne niż w innych tańcach, zdobnictwo linii melodycznej, osłabienie polifonii, co prowadziło do budowy wzorowanej na okresowej. Sarabanda wykazuje budowę dwu­częściową; druga część rozwija materiał części pierwszej i jest od niej zwykle dwa razy dłuższa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *