//////

ŚCISŁE FORMY POLIFONICZNE

W fudze imitowany głos otrzymuje nazwę temat, głos imitujący — odpowiedź. Ze względu na interwał, w jakim imitacje występują wyróżniamy imitacje w:   prymie, sekundzie górnej lub dolnej,  tercji górnej lub dolnej, itd.Ze względu na kierunek interwałów rozróżniamy imitacje w ruchu:   prostym — kierunek interwałów w głosie imitującym temat jest taki sam jak w temacie (pierwowzorze), choć niekoniecznie musi on dokładnie powtarzać interwały pierwowzoru,  przeciwnym, odwróconym, czyli w tzw. inwersji — kierunek interwa­łów w imitowanym temacie jest przeciwny względem pierwowzoru, wstecznym, czyli w tzw. raku — imitacja taka polega na realizacji tematu od końca.Ze względu na zmiany rytmiczne wyróżniamy imitacje polegające na operowaniu wielokrotnie większymi lub mniejszymi wartościami rytmicz­nymi niż w temacie:  temat w pomniejszeniu, czyli w tzw. dyminucji,   temat w powiększeniu, czyli w tzw. augmentacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *