//////

SERIALIZM

W XX w. powstało szczególnie wiele technik kompozytorskich, u których podstaw leży przełom dotyczący zasad tonalnych w muzyce (upadek systemu harmonicznego dur-moll w latach 1910-1912) i w ogóle dotych­czasowej organizacji dźwiękowej (po II wojnie światowej materiał dźwię­kowy potraktowano bardzo szeroko — równorzędne znaczenie zyskały dźwięki o nieokreślonej wysokości brzmienia). Pojawiły się nowe zjawi­ska wymagające innych kryteriów w związku z niespotykanymi dotąd rozwiązaniami technicznymi i formalnymi.Serializm interwałowy polega na odpowiednim uszeregowaniu wszy­stkich 12 dźwięków w obrębie oktawy. Tworzy się szereg, czyli serię, o    określonych stosunkach interwałowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *