//////

SŁOWO A MUZYKA

Istnieją też utwory beztekstowe, wykonywane przez zamknięte usta (włoskie bocca chiusa), lub oparte w całości albo fragmentarycznie na samych samogłoskach, spółgłoskach i wyodrębnionych wyrazach na­leżących do środków naśladownictwa dźwiękowego lub czysto sonory- stycznych. Do sonorystyki zaliczyć trzeba nadto takie środki, jak: syk, gwizd, śmiech, klaskanie. W muzyce wokalnej wykorzystywane są teksty wierszowane i prozaiczne, z przewagą poezji nad prozą. Proza i poezja wpływają na rozczłonkowanie melodii. Budowa zwrotkowa, jednakowa długość wersów sprzyjają powsta­waniu struktur symetrycznych (np. okresowych), proza powoduje tworzenie struktur niesymetrycznych. Oczywiście znajdujemy odstępstwa od tej zasady.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *