//////

SONORYSTYKA

Jest to technika, której istotę stanowi wykorzystanie czysto brzmienio­wych właściwości materiału dźwiękowego, przy czym równorzędne zna­czenie mają dźwięki o ustalonej i nie ustalonej wysokości brzmienia. Punkt ciężkości przesuwa się na stronę technologiczną procesu formu­jącego, który polega na: O stosowaniu nowatorskich pod względem brzmienia zestawień instrumen­tów i zespołów tradycyjnych, zakazanych w dziewiętnastowiecznej na­uce instrumentacji.Termin metabolizm oznacza szeroko pojęte przetwarzanie materiału dźwiękowego. Wyróżniamy metabolikę jedno-, dwu- i wielostopniową, tzn taką, w której materiał już przekształcony jest dalej modyfikowany. Najdalej posunięty proces metaboliczny to przetwarzanie materiału dźwiękowego na fale świetlne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *