//////

SPECJALNY RODZAJ STRUKTURY

Okres często wykazuje rozmiary ośmiotaktowe (4 + 4), ale nader często spotykamy inne struktury, np. 3 + 3, i niesymetryczne układy zdań w wyniku powtórzeń słów, wersów. Niekiedy frazy przypadające na wersy rymo­wane bywają spokrewnione motywicznie. Specjalnym rodzajem struktu­ry okresowej jest taka budowa, w której następnik pełni rolę refrenu. Refren często prowadzi do rozbudowy zwrotki czterowersowej. Wystę­puje wówczas jako samodzielny współczynnik formy i staje się częścią dodaną do zwrotki czterowersowej. Rozbudowuje się wtedy także forma muzyczna. Zwrotki pięcio- i sześciowersowe prowadzą często do bu­dowy ABA. Teksty prozaiczne nie sprzyjają budowie okresowej, chociaż w klasycyzmie na skutek założeń stylistycznych często spotykamy okre­sowość także i w przypadku zastosowania prozy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *