//////

SPECJALNY TYP POLIFONII

Specjalnym typem polifonii jest technika cantus firmus, czyli melodii stałej. Wówczas kompozytor wykorzystuje jakiś gotowy (obcy lub włas­ny) materiał melodyczny jako podstawę, do której dokomponowuje po­zostałe linie melodyczne (głosy). Mogą one w różny sposób nakładać się na cantus firmus, mogą z nim korespondować pod względem me­lodycznym lub tworzyć stosunek imitacyjny. Technika ta jest typowa dla okresu średniowiecza i renesansu. Do elementarnych współczynników formy zaliczamy motyw, frazę i zdanie muzyczne, które spotykamy w różnych rodzajach utworów muzycznych, niezależnie od zasad kształtowania i architektoniki.Motyw, fraza, zdanie — to struktury powstające w wyniku współdziałania elementów muzycznych, składające się odpowiednio z: kilku do kilkuna­stu dźwięków, dwóch lub więcej motywów, dwóch lub więcej fraz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *