//////

SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA ŁĄCZNIKA

Pod względem wyrazowym łączniki są przebiegami izomorficznymi (jed­nolity materiał) lub polimorficznymi (materiał zróżnicowany, myśl pobo­czna, elementy ruchu). Sposób kształtowania łącznika zależy często od struktury tematu. Łącznik albo ma cechy odprężenia, albo prowadzi do spotęgowania napięcia. Jeżeli opiera się na materiale motywicznym I te­matu (który często przetwarza), teoretycy niekiedy określają go mianem „twór funkcyjny tematu”.Temat przeciwstawny. Przeciwstawność tematu !l wyraża się przede wszystkim w kontraście tonacyjnym. Harmonika funkcyjna rozporządza ol­brzymim zasobem środków harmonicznych. Na ogół jednak w sonatach durowych temat II pojawia się w tonacji dominanty; w molowych — w pa- ralelnej tonacji durowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *