//////

SPOSOBY OPRACOWANIA TEMATU

Współdziałają one ze sobą tak, że niełatwo znaleźć przykłady wskazu­jące na użycie tylko jednego środka.Sposoby opracowania tematu:Zmiana rejestru i faktury — przeniesienie linii melodycznej, np. na fortepianie z prawej do lewej ręki, zmiany rodzaju akompaniamentu, np. ze słupów akordowych na figurację harmoniczną; prowadzi to też do zmian kolorystycznych.Figuracja linii melodycznej tematu — prowadzi do zmiany pierwotnego rysunku interwałowego linii tematycznej (np. większe interwały wypeł­nione są przez dźwięki przejściowe); zmienia się wówczas także rytmika tematu. W związku z figurowaniem melodii wyróżnia się specjalny rodzaj wariacji ornamentalnej.       Uproszczenie struktury interwałowej, np. pominięcie niektórych interwa­łów, rozszerzenie wartości rytmicznych. Istotne zmiany interwałowe — wyżej wymienione zmiany nie zniekształ­cały zasadniczego biegu linii melodycznej. Zmiany bardziej radykalne są wynikiem .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *