//////

SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE

Spotkania między­narodowe, wielkie wrocławskie festiwale, serie wydawnicze i inne publikacje poświęcone kulturze alternatywnej u nas i na świecie przyczyniły się do rozprzestrzenienia jej idei, pogłębiły sa­moświadomość tego ruchu. Propagowane przez Bogusława Litwińca propozycje „sztuki otwartej” były próbą własnej konceptualizacji różnych praktyk kultury alternatywnej. Jed­nak grupy skupionej wokół „Kalambura” — w okresie, który jest przedmiotem moich zainteresowań — do alternatywnych zaliczyć nie można. Była to bowiem kultura alternatywna my­ślana, a nie praktykowana w życiu codziennym. Okres wspól­notowego życia środowisko to miało już poza sobą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *