//////

SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI

Sprawdzania własnych możli­wości w wielu rodzajach życia i aktywności niekoniecznie pro­wadzącej do osiągnięcia kumulujących się efektów nazywanych „życiowym dorobkiem”, „sukcesem” itp. Ta wielorakość prob, zakładająca możliwość zaczynania w każdej chwili wszy­stkiego od nowa, przeciwstawiana jest traktowaniu własnego życia jako drogi do jakiegoś celu, któremu należy się podpo­rządkować. Kontakty z innymi jako teren twórczości i samorealizacji, westionując najbardziej ogólne przyjęte w społeczeństwach zachodnich zasady kontaktów między ludźmi — zasady współ­zawodnictwa, dominacji i podporządkowania – społeczności alternatywne podejmują eksperymenty społeczne (ruch wspólno­towy) lub też próby teoretycznych rozważań i pragną budo­wać podstawy tworzenia nowych wzorów zachowania wobec innych czy też raczej „bycia z innymi”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *