//////

SUITA ROMANTYCZNA

W romantyzmie początkowo nawiązywano do dawnej suity, później forma ta nie wykazuje konsekwentnej budowy. Pojawiają się nowe tańce: walc, polka, galop, ustępy należące do liryki instrumentalnej. Kompozytorzy posługują się środkami charakterystycznymi dla swego czasu: stosują budowę okresową, fakturę homofoniczną.W suitach małych rozmiarów widać prostsze środki techniczne, w suitacho  większych rozmiarach zaznacza się wpływ sonaty, symfonii, poematu symfonicznego, nawet koncertu. Powstaje specjalny typ suity suita symfoniczna. Niektóre suity wykazują ogromną zwartość, która wynika z treści pozamuzycznej, co wskazuje z kolei na wpływ poematu sym­fonicznego. Przykładem może być Szecherezada M. Rimskiego-Korsa- kowa — rytm w wielu miejscach odgrywa tu szczególną rolę, dzięki czemu utwór ten stał się doskonałą muzyką baletową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *