//////

ŚWIAT PRZEDMIOTÓW

„Doświad­czyć, dotknąć bezpośrednio, a nie jedynie ogarnąć myślą…” — to zalecenie poszukiwania podstaw nowego języka powtarza się w wielu tekstach z lat ostatnich. „Musimy widzieć Kosmos jako całość dóbr rozproszonych w każdym z nas, w każdej kul­turze, na całym świecie…” Świat przedmiotów — tworzenie środowiska na miarę własnych potrzeb.Jak juz wspominaliśmy poprzednio, najważniejszym ele­mentem zmiany całościowej jest zmiana codzienności. Twór­czością może stać się organizowanie własnego otoczenia w jego najbardziej elementarnych zakresach. Ubranie, jedzenie, mie­szkanie, hajprostsze narzędzia, wszystko to powinno być przy­stosowane do indywidualnych gustów i potrzeb, a więc nie seryjne, me fabryczne, nie wszędzie takie same. Postulaty te me są jednak nawoływaniem do powrotu do gospodarki samo­wystarczalnej w ramach rodzin, do niemożliwego cofnięcia się, odrzucenia wszystkiego, co oferuje wielkoprzemysłowa cywi­lizacja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *