//////

SWOJA WERSJA KULTURY

Swoją wersję kultury alternatywnej nazywa Grotowski „kul­turą czynną”. Budowanie tej kultury rozpoczyna się od powro­tu do najbardziej podstawowych doświadczeń po to, by odczytać świat na nowo, sprawdzić lub ustanowić adekwatne rela­cje między rzeczywistością a opisującymi ją znakami. Działania parateatralne zespołu są tworzeniem takiej kultury, połączo­nym z ciągłym uogólnianiem własnych doświadczeń, a zarazem krytyczną nad nimi refleksją. Propozycja Grotowskiego (którą częściowo przyjął teatr studencki) jest odpowiedzią na domi­nujący w naszej kulturze typ układu: „produkcja” — „kon­sumpcja kulturalna”, degradujący zarówno twórcę — sprowa­dza go bowiem do roli producenta pracującego bądź dla po­trzeb rynku, bądź na zamówienie instytucji państwowych, jak i odbiorcę — czyni z niego dobrowolnego lub pozbawionego wyboru konsumenta, a nie świadka i współuczestnika kreacji artystycznej. W ramach tego niszczącego układu role są ściśle określone, podział między „producentami”, „dystrybutorami” i „konsumentami” kultury utrwalony, a jakość owej „produ­kcji zdeterminowana charakterem samego układu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *