//////

SZTUCZNY PODZIAŁ

Podział ten jest sztuczny, spo­wodowany alienacją pracy i uprzedmiotowieniem sztuki, nie wynika zaś z istoty obydwu rodzajów aktywności ludzkiej. Podział ten prowadzi do innego, równie niebezpiecznego dla kultury i osobowości podziału — na czas pracy utożsamiany ze sferą konieczności, przymusu i czas wolny. „W okresie, gdy podstawowe potrzeby życiowe są zaspokajane przez sztucznie wypracowaną maszynę komercjalnej produkcji, kultura jest traktowana jako produkt i aktywność czasu wolnego. Re­zultatem tego jest oczywiście zubożenie i nieautentyczność, zakłamanie kultury , i osłabienie sztuki […]. Kultura, jeśli ma być rzeczą prawdziwą, musi być efektem tego, co robimy aktual­nie, by żyć, nie czymś dodawanym do życia, jak kostka cukru.”  Pogląd ten wyraża w innej formie często cytowane inne jeszcze zdanie E. Gilla: „Artysta nie jest specjalnym rodzajem czło­wieka, lecz każdy człowiek jest specjalnym rodzajem artysty.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *