//////

SZTUKA I ARTYŚCI W RAMACH KULTURY ALTERNATYWNEJ

Wraz z hasłem upowszechnienia twórczości pojawiło się hasło unicestwienia sztuki jako działalności zarezerwowanej dla specjalistów, prowadzącej do tworzenia trwałych obiektów. Dewaluacji uległo pojęcie „dzieła sztuki”, a pozycja artysty w ramach koncepcji kultury alternatywnej uległa degradacji. Sztuka i działalność artystyczna jako istotna część zakwestio­nowanej kultury musiała również zostać zakwestionowana, co więcej, owa destrukcja występuje wyraźnie również wewnątrz, w obrębie samej sztuki. Charakteryzując owe tendencje Stefan Morawski pisze o Dubuffecie: „wniósł do tradycji myśli anarchi­stycznej nową propozycję — zamiast przekraczania sztuki w pro­jektowanej przyszłości, unicestwienie jej już dzisiaj, ponieważ jej antyalienacyjny charakter jest pozorny”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *