//////

TECHNIKA PRZETWORZENIOWA

Technika przetworzeniowa zbliża się tu do techniki moty­wów przewodnich. Poemat symfoniczny rozwija się równolegle do dramatu muzycznego, obie formy wzajemnie na siebie wpływają, tak że niektóre ustępy instru­mentalne dramatu są jakby zamkniętymi w sobie poematami symfonicz­nymi. Oto przykładowe ukształtowania formalne wybranych poematów:  forma sonatowa — Co słychać w górach i Preludia F. Liszta, Don Juan R. Straussa,  rondo — Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała R. Straussa, forma wariacyjna — Don Kichot R. Straussa,    fuga — Prometeusz F. Liszta (wpleciona została w większą formę), Tako rzecze Zarathustra R. Straussa, ujęcie cykliczne — Odwieczne pieśni M. Karłowicza, Moja ojczyznaSmetany (cykl 6 poematów).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *