//////

Tl AIR LABORATORIUM

Największe znaczenie dla kształtowania się koncepcji kultu­ry alternatywnej, nie tylko w Polsce, miała działalność Jerzego Grotowskiego i jego Teatru Laboratorium, szczególnie w latach siedemdziesiątych, w okresie odejścia od teatru — w stronę ..kultury czynnej”. Nie podejmuję tu analizy niezwykle.inte­resującego eksperymentu, który realizował zespół Laborato­rium. Narosła wokół tego tematu bogata literatura , nie sądzę więc, że moje uwagi mogłyby tu wnieść coś nowego. Co więcej, wydaje mi się, że doświadczenie Grotowskiego i jego zespołu z trudem poddaje się werbalizacji. Przełożone na słowa prze­kształca się w pretensjonalny bełkot mogący raczej zniechęcić czytelnika niż przekonać go o znaczeniu tego zjawiska dla roz­woju refleksji nad kulturą, znaczeniu, które trudno przecenić.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *