//////

TWÓRCY MŁODEGO TEATRU

Twórcy młodego teatru inte­resowali się zaś konkretną, wybraną sytuacją historyczną, tyle, o ile uznawali ją za ważną dla wzbogacenia własnej świa­domości, lepszego rozumienia czasów, w których żyją.Młody teatr nie dążył — jak kultura alternatywna — do li­kwidacji sztuki jako odrębnej, nie dającej się niczym zastąpić formy ludzkiej aktywności. Wręcz przeciwnie, szukał sposobów przywrócenia jej rangi i należnego miejsca we współczesnym świecie. Ruch teatralny określał się świadomie jako poszuki­wanie także i artystycznych środków działania. Jedność sztuki życia była tu rozumiana nie jako roztopienie się sztuki w co­dzienności i nie jako całkowita likwidacja „dzieła artystycz­nego”, lecz jako tożsamość głoszonych i realizowanych war­tości, jako włączanie w obszar kreacji artystycznej tego, co przeżyte, odczute i naprawdę dla życia „kreatora” najważ­niejsze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *