//////

UNIWERSALNA PROBLEMATYKA

Grupy alternatywne podejmowały problematykę uniwersalną, ponad- kulturową, nawet ponadczasową, szukając tego, co wspólne gatunkowi ludzkiemu. Młody teatr interesował się przede wszystkim sytuacją „tu” i „teraz”, społecznymi, politycznymi wymiarami ludzkiej egzystencji i od nich dopiero wychodząc podejmował próby uogólnienia.Wyżej scharakteryzowane grupy mało interesowały się histo­rią. Zainteresowania tradycją występowały tam w specyficz­nym kontekście. W przeszłości poszukiwały raczej legendy, zagubionej ludowej mądrości niż ciągłości tradycji literackiej, politycznej czy też doświadczeń w kształtowaniu się narodowej tożsamości Polaków. Młody teatr inaczej penetrował historię. Interesowały go także jej polityczne wymiary. Najbardziej waż­ne spektakle są poszukiwaniem własnej tożsamości w historii lub próbami interpretacji niedawnych wydarzeń. Młody teatr czerpał inspiracje z przeszłości, podejmował często tak zwane tematy obrachunkowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *