//////

UPOWSZECHNIENIE TWÓRCZOŚCI

Istotne jest, iż grupy alter­natywne przeciwstawiając upowszechnienie twórczości ciągle powtarzanemu hasłu upowszechnienia kultury, które sprowa­dza się do konsumpcji kulturalnej, wydobywają bardzo ważne aspekty procesów kulturowych, które zachodzą we współcze­snym świecie. To, co w tych małych grupach wyolbrzymione, niekiedy karykaturalne lub fantastyczne — albo już się dzieje, tylko w skromniejszych wymiarach, albo dziać się zaczyna. Grupy te odnajdują chyba trafnie kierunek przemian kulturo­wych, pokazują dylematy kultury współczesnej, sygnalizują narastanie potrzeb samorealizacyjnych, a zarazem trudności ich zaspokojenia. Pokazują, iż twórczość to właściwość istotnie ludzka, obejmująca wszystkie obszary życia, domagają się urze­czywistnienia ciągle powracającej utopii, w której wszyscy są twórcami, starają się wskazać możliwości budowania jej już teraz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *