//////

USTĘPY ŚRODKOWE

Sonaty czteroczęściowe posiadają dwa ustępy środkowe:jako drugą część — ustęp utrzymany w tempie wolnym,  jako trzecią część — menuet lub scherzo.Czasami kolejność tych części ulega przestawieniu.Powolna część cyklu sonatowego stanowi kontrast w stosunku do I czę­ści i jest wyrazem uspokojenia. Pod względem formalnym może wyko­rzystywać różne układy: Forma trzyczęściowa typu ABA, o budowie okresowej, często z zasto­sowaniem techniki wariacyjnej (np. Andante quasi un poco adagio z Sonaty C-dur KV 309 W. A. Mozarta). Forma wariacyjna, czasami krzyżująca się z formą sonatową. Zachodzi wówczas dualizm tematyczny, ale w dalszym przebiegu nie ma właści­wej pracy tematycznej. Przekształcenia typu ornamentalnego świadczą o tym, że chodzi o technikę wariacyjną, a nie o pracę tematyczną(forma wariacji pojawia się np. w li cz. Sonaty op. 14 nr 2 L. van Beethovena).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *