//////

UTWORY CYKLICZNE

Utwory cykliczne obejmują od 2 do 20, a nawet więcej części. Są dwa rodzaje cykli: układy swobodne — luźne zestawienie dowolnej ilości różnych lub analogicznych utworów, układy ustabilizowane — poszczególne ustępy uzupełniają się wzajem­nie pod względem melodyczno-rytmicznym, tonalnym, agogicznym, wy­razowym. Ich ilość jest ograniczona.Należy podkreślić, że granica między wymienionymi rodzajami jest płyn­na i czasami widać w układach swobodnych dążenie.do porządkowania według jakiejś zasady, a w układach ustabilizowanych z kolei przejawy ich swobodniejszego traktowania. Czynniki porządkujące w cyklu to:O właściwości tonalne, które widoczne są albo w jednolitości tonalnej poszczególnych ustępów (barok), albo w ich zróżnicowaniu tonacyjnym wówczas systemy tonalne decydują o ilości utworów wchodzących w obręb danego zbioru (8 lub 12 według systemu modalnego, 24 według systemu dur-motl).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *