//////

UTWORY FIGURACYJNE

Utwory figuracyjne nie mają tak jasnego rozczłonkowania, jak utwory oparte na melodyce kantylenowej. Istotną rolę odgrywa w nich zasada ewolucyjnego kształtowania; utwór płynie bez przerwy, wyróżnić w nim można pewne fazy rozwojowe, które często wyznacza np. harmonika, odmienna faktura, rejestr, kolorystyka, dynamika itp. Pod względem wy­razowym są to najczęściej formy izomorficzne. W okresie baroku typowy układ          formalny           wśród form       figuracyjnych    to          forma dwuczęściowa,           gdzie każda z    części jest powtórzona. Pierwsza            część biegnie   od toniki     do dominanty (lub od toniki do toniki paraleli), druga część odwrotnie, roz­wijając materiał melodyczny pierwszej części.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *