//////

W CELU UJEDNOLICENIA

Tak ułożone są intonazioni, preludia, toccaty i    fugi, np. J. S. Bacha Das wohltemperierte Klavier (2 zbiory po 24 preludia i fugi ułożone według postępu chromatycznego) czy F. Chopina 24 preludia op. 28 (ułożone według pokrewieństwa kwintowego); właściwości metryczno-rytmiczne i agogiczne, które działają podobnie jak tonalne. O jednolitości cyklu świadczyć może zestawienie tańców tego samego typu (np. same pavany, same gagliardy itp.), o różnorod­ności zasada kontrastu przejawiająca się np. w suicie barokowej (ze­stawienie tańców: allemande, courante, sarabanda, gigue) czy w na­stępstwie zróżnicowanych agogicznie części sonaty, koncertu, symfonii.W celu ujednolicenia, zespolenia cyklu stosowano najrozmaitsze środki, np. usunięcie cezury między ustępami, powiązanie melodyczne części, tak że w skrajnych przypadkach forma cykliczna zbliża się do jednou- stępowej, a różnica między nimi jest trudna do uchwycenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *