//////

W FUDZE

W fudze dwutematowej obydwa tematy mogą być wprowa­dzone od razu na początku utworu (dla ich wyrazistości stosowane są kontrasty rytmiczne) lub temat II wprowadzany bywa w dalszych fazach utworu (np. Kunst der Fugę, nr VI). Do rzadkości należą fugi trzytematowe, w których wprowadzone są od razu wszystkie tematy. Temat III występuje przeważnie w ostatniej fazie formy (np. w 33 wa­riacjach fortepianowych C-dur na temat walca Diabellego op. 120 L. van Beethovena na początku wprowadzone zostały dwa tematy, później dopiero trzeci, a fuga kończy się wertykalnym zestawieniem wszystkich trzech tematów). Fuga czterotematowa należy do wyjąt­ków. Fugi wielotematowe reprezentują kunsztowny typ formy nasta­wiony na stosowanie rozmaitych środków technicznych, zwłaszcza kontrapunktu podwójnego i wielorakiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *