//////

W IMPRESJONIZMIE

W impresjonizmie poematy stają się nastrojowymi obrazami. W latach dwudziestych XX w. pojawiają się poematy nawią­zujące do zdobyczy technicznych czy sportu (np. Pacific 231 czy Rugby Honeggera). Poemat symfoniczny jest specjalnym gatunkiem muzycznym, który nie ma jednego, ściśle określonego schematu formalnego, lecz każdorazowo dostosowuje dobór środków i sposób dysponowania nimi do zamierzonej treści, programu pozamuzycznego. Budowa zatem zależna jest od treści. Kompozytorzy wykorzystują znane dotąd układy formalne, ale rozwijają je inaczej. Poemat symfoniczny jest najczęściej utworem jednoustępowym, oczywi­ście z możliwością wewnętrznego rozczłonkowania. Spotykane są też poematy nawiązujące do formy cyklicznej. Forma poematu odznacza się dużą zwartością, która wynika z maksymalnego wykorzystania materiału tematycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *