//////

W KRĘGU KULTURY

Egzystując w kręgu kultury w swych podstawach nie ulegającej zmianom atakuje ciągle te same obiekty, uwikłane jest w podobne zależności, przegrywa w konfrontacji z oporną rzeczywistością za każdym razem tak samo. Kłamstwo raz zdemaskowane nie traci swej niszczącej siły trwa nadal, wbrew ujawnionej prawdzie. Puste słowa, fałszywe idee, nierealne obietnice, choć zdefiniowane jako takie nie prze­stają istnieć. Początek lat siedemdziesiątych to okres wielkich nadziei, roku 1970 teatr studencki wykracza poza ramy instytucji stając się ruchem o wyraźnym poczuciu własnej misji w budo­waniu nowych instytucji społecznych, o których kształcie mło­dzi ludzie wchodzący w świat tych instytucji mieliby prawo i obo­wiązek decydo wać. Rozpęd ten kończy się już w roku 1972.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *