//////

W NAWIĄZANIU DO UTWORU POETYCKIEGO

Na przy­kład R. Schumann w l Symfonii nawiązał do utworu poetyckiego. Inspi­racją do jej powstania był wiersz Bóttgera i od niego też utwór otrzymał nazwę Symfonia „Wiosenna”. Pierwotnie części symfonii miały nosić ty­tuły. O programowym nastawieniu P. Czajkowskiego w IV Symfonii do­wiadujemy się z jednego z listów do N. von Meck, gdzie kompozytor zamieścił komentarz do swego dzieła.Obie symfonie Liszta {„Faustowska” i „Dantejska”) są utworami progra­mowymi, powstałymi z inspiracji dziełami literackimi. Liszt wprowadził tu wokalno-instrumentalne finały przełamując (śladami Beethovena) instru­mentalną formę symfonii.Symfonię wokalno-instrumentalną spotykamy w twórczości F. Mendels- sohńa-BarthoId/ego {ii Symfonia B-dur „Hymn pochwalny”) i G. Mahlera    najwybitniejszego przedstawiciela tego typu symfonii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *