//////

W TAŃCACH DAWNYCH

Tańce, które zostały wyżej przedstawione, w przeważającej mierze opie­rają się na mniej lub bardziej modyfikowanej budowie okresowej i w wię­kszości przypadków wykazują budowę trzyczęściową typu repryzowego. Aby dać pełniejszy przegląd tańców omówimy jeszcze niektóre tańce dawne. Takie tańce jak menuet czy gawot funkcjonowały bardzo długo zarówno w wersji użytkowej, jak i stylizowanej. Cechuje je też symetria zdań, fraz i okresów. W tańcach dawnych dominuje budowa dwuczę­ściowa na wzór tańców suity barokowe , cza­sami jednak przez zestawienie tańców tego samego rodzaju powstaje układ typu ABA, np. Menuet-Trio (jako II MenuetJ-Menuet; Gawot-Mu- sette (jako II Gawot)-Gawot. W XVII w. największa ilość tańców powstała we Francji. Bogaty dwór królewski w Paryżu, sławny w całej Europie za sprawą świetnego teatru dworskiego, stał się stolicą baletową świata. Wszystkie rozrywki dworskie przybierały formę baletów (balety-maskarady, balety komiczne, balety dramatyczne). Równocześnie rozwijające się tańce dworskie przenikały na dwory monarsze innych krajów Europy i zaczynały wchodzić do muzyki artystycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *