//////

W TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ Z SONATĄ KLASYCZNĄ

W terminologii związanej z sonatą klasyczną należy rozróżnić następu­jące pojęcia:Sonata — utwór cykliczny, dla którego ustalona jest obecność formy so­natowej jako najczęściej pierwszego ustępu.Forma sonatowa — budowa pojedynczego utworu lub jakiegoś ustępu utworu cyklicznego, której istotą jest dualizm tematyczny i technika prze­tworzeniowa (praca tematyczna).Allegro sonatowe — utwór lub część utworu utizymana w formie sonatowej iszybkim tempie; u wielu autorów allegro sonatowe jest synonimem formy sonatowej, co nie jest ścisłe, gdyż forma sonatowa — w przeciwieństwie do allegra sonatowego — stanowić może także podstawę utworów w wol­nych tempach.Forma sonatowa. Niemal z reguły pierwszy ustęp cyklu sonatowego napisany jest w tzw. formie sonatowej. Krystalizacja formy sonatowej dokonała się w II poło­wie XVIII w. w kilku szkołach: kompozytorzy włoscy wykształcili allegro sonatowe oparte na tematach kantylenowych — przejął to Mozart; w szkole mannheimskiej wprowadzono kontrasty dynamiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *