//////

WALC

Pochodzenie walca nie jest dokładnie zbadane. Francuzi szukali źródeł w skocznym renesansowym tańcu — volcie. Niemcy wskazywali na wol­nego landlera, popularnego na początku XIX w. do czasu, kiedy wyparł go walc. W XIX w. rozwijały się równocześnie dwa rodzaje walca: towa­rzyski (rozrywkowy) i artystyczny (koncertowy). Typ pierwszy reprezentuje twórczość J. Lannera Qego walce są jeszcze w wolnym tempie) oraz Jo- hanna i Jóhanna (syna) Straussów (których walce stają się coraz żywsze).Wiedeński walc towarzyski jest utrzymany w szybkim tempie i metrum % a konstruowany na zasadzie szeregowania odcinków (drobniejszych wal­ców) o budowie okresowej. Bywa poprzedzony powolnym wstępem i za­kończony kodą, wykorzystującą zwykle materiał melodyczny poprzednich części

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *