//////

WAŻNA ZDOBYCZ KOMPOZYTORÓW

Ustępy po­wolne mają charakter poważny, szybkie — pogodny. Niekiedy spotykamy sonaty programowe bądź religijne.Ważną zdobyczą kompozytorów baroku było wykształcenie sonaty kla­wesynowej. Powstała ona przez przeniesienie sonaty skrzypcowej na instrument klawiszowy. Głównymi przedstawicielami późnej sonaty przed- klasycznej byli: A. Corelli, G. Torelli, T. Vitalli, T. Albinoni, A. Caldara, P. Locatelli we Włoszech, F. Couperin, J.-M. Leclair we Francji, J. Kuhnau, J. S. Bach, G. F. Handel w Niemczech.Na przełomie baroku i klasycyzmu spotykamy utwory jednoustępowe — essercizi, nazwane później sonatami. Głównym kompozytorem tego typu utworów był Domenico Scarlatti. Wewnętrznie utwory te są dwuczęścio­we, ale zauważyć tam można pewne próby zerwania z jednotematycz- nością, tak że zaczyna wyodrębniać się drugi temat. Essercizi D. Scar­lattiego stanowią ważne ogniwo między sonatą staroklasyczną a klasy­czną, przyczyniły się zwłaszcza do krystalizacji współczynników formy sonatowej. Podobne sonaty pisali J. Kuhnau i C. Ph. E. Bach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *