//////

WPŁYW MUZYKI PROGRAMOWEJ

W miejsce ustępu powolnego pojawia się u Chopina w Sonacie b-moll marsz żałobny,   finał wykazuje niekiedy znaczne spotęgowanie ruchu na wzór per- petuum mobile, np. w Sonacie C-dur op. 24 C. M. Webera, Sonacie b-moll op. 35 F. Chopina. W obu przypadkach panuje jednorodny ruch rytmiczny. Wpływ muzyki programowej uwidacznia się u F. Liszta, a później także u A. Skriabina. Szczególnie chodzi tu o oddziaływanie poematu sym­fonicznego. W Sonacie fortepianowej h-moll Liszta widać to w.  skłonności do jednoustępowej budowy; ślady cykliczności przejawia­ją się w zmianach agogicznych (wstęp, trzy części, koda), koncentracji materiału tematycznego, który staje się podstawą dla całości i przypomina tzw. motywy przewodnie. Nawiązanie do tradycji klasycznych widać w twórczości J. Brahmsa — reprezentuje on tzw. kierunek neoklasyczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *