//////

WSZYSTKIE GRUPY

Wszystkie wymienione grupy alternatywne łączyły z ruchem teatralnym osobiste, przy­jacielskie kontakty. Między tymi dwoma nurtami poszukiwania dróg odnowy kultury istniała stała wzajemna inspiracja i wy­miana doświadczeń. To, co wspólne, widać wyraźnie w prezenta­cjach twórczości artystycznej i działalności społecznej ruchu teatralnego. Najogólniej mówiąc — wspólne jest zakwestiono­wanie podstaw instytucji kultury współczesnej oraz poszu­kiwanie elementarnych form kontaktu, podstawowych, niekwe­stionowanych wartości.Bardziej interesujące z punktu widzenia dalszych rozważań są różnice. Młody teatr znacznie mniej interesował się wyab­strahowaną egzystencją w jej relacjach z nieuchwytnym empi­rycznie Kosmosem, bardziej zaś konkretem społecznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *