//////

WYKORZYSTANIE ZDOBYCZY

Wykorzystanie zdobyczy harmoniki wagnerowskiej w sonacie reprezen­tuje M. Reger — zaciera się różnica pomiędzy harmoniką ekspozycji a harmoniką przetworzenia na skutek stosowania dalszych odniesień funkcyjnych już w samym temacie. Repryza wobec rozbudowy odnie­sień funkcyjnych staje się miejscem nowych napięć. Dla stabilizacji harmoniki stosowane są nuty pedałowe. Symfonia romantyczna rozwija się w kilku kierunkach. Już u L. van Beethovena znajdujemy wszystkie wątki genetyczne typowe dla symfonii romantycznej, łącznie z symfonią programową i wokalno-instrumentalną. Wzrasta jeszcze bardziej znaczenie faktury instrumentalnej, która w sym­fonii wiąże się z techniką instrumentacyjną, decydującą o właściwościach formy, jej rozczłonkowaniu i cechach wyrazowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *