//////

ZAINTERESOWANIE TRADYCJĄ

Wyżej scharakteryzowane grupy mało interesowały się histo­rią. Zainteresowania tradycją występowały tam w specyficz­nym kontekście. W przeszłości poszukiwały raczej legendy, zagubionej ludowej mądrości niż ciągłości tradycji literackiej, politycznej czy też doświadczeń w kształtowaniu się narodowej tożsamości Polaków. Młody teatr inaczej penetrował historię. Interesowały go także jej polityczne wymiary. Najbardziej waż­ne spektakle są poszukiwaniem własnej tożsamości w historii lub próbami interpretacji niedawnych wydarzeń. Młody teatr czerpał inspiracje z przeszłości, podejmował często tak zwane tematy obrachunkowe. Społeczności alternatywne zwrócone albo ku przyszłości, albo przeszłości bardzo odległej, żyły w innych rytmach czasu. Ten czas to albo „teraz”, istnienie w chwili obecnej, ale „ogołocone” z przypadkowości historycznej sytua­cji, albo „gdzieś, kiedyś”, pozbawione również wyraźniej okre­ślonych sytuacyjnych kontekstów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *