//////

ZAMIAST TEKSTÓW

Zamiast tekstów literackich czy wywiadów z osobistościami życia po­litycznego i artystycznego — reprezentujących „wartości” kultury wielkiego świata, pojawiają się fragmenty repor­taży, artykułów i felietonów z naszej prasy, teksty Lenina, fragmenty przemówień przywódców partyjnych. Grupa akto­rów, do których teksty te są skierowane, wyposażona tym razem nie w pochodnie, symbole kontestacji, lecz w szturmówki, rea­guje podobnie, choć może łatwiej daje się wprowadzić w błąd zwodniczym manipulatorom. Podobnie jak i w części pierwszej każdy tekst zostaje skontrastowany z innym, zaprzeczony przez scenę groteskową lub ośmieszony przez pokazanie jego wewnętrznej niespójności. Oto mówcy — przywódcy, wyposa­żeni w czerwone sztandary — bełkocą swoje powtarzające się monotonnie teksty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *