//////

ZGODNIE Z ESTETYKĄ ROMANTYCZNĄ

Nie bez znaczenia dla treści utworu, a tym samym dla jego formy, jest fakt, że w okresie romantyzmu pojawia się nowy typ odbiorcy; obok elitarnego zaczyna funkcjonować odbiorca masowy — mieszczaństwo.Zgodnie z estetyką romantyczną muzyka jest zdolna do wyrażania wiel­kich uczuć, pasji i namiętności. W sonatach solowych i w muzyce ka­meralnej oddziałują na formę liryka instrumentalna i wokalna. Teoria korespondencji sztuk sprawia, że tematyka literacka przedostaje się do muzyki instrumentalnej, głównie symfonii.Sonata w okresie romantyzmu staje się tworem bardziej urozmaiconym niż w okresie poprzednim. Ogólne założenia formalne nie zmieniają się, choć każdorazowo kompozytorzy romantyczni indywidualnie je realizują.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *