//////

ZGODNOŚĆ AKCENTÓW

Ważne jest, by istniała zgodność akcentów słow­nych z muzycznymi, choć nie zawsze musi to być zasadą. Istotnym czynnikiem porządkującym są też rymy. Rymowany izosylabizm wywie­rał w XVIII i XIX w. wpływ na sposób opracowania pieśni, sprzyjał symetrycznym układom rytmicznym. Natomiast wiersze heterosylabicz- ne nie dopuszczały do powstawania symetrycznej formy muzycznej. Na melodykę wokalną wpływa rytmika. Tę kantylenową, zrównoważoną rytmicznie, o strukturze interwałowej bez gwałtownych zmian, określa się mianem melodyki lirycznej. Melodykę dramatyczną cechują kontrasty, duże skoki interwałowe i częste zmiany rytmiczne. Melodyka figuracyjna, o jed­norodnym rytmie ósemkowym lub szesnastkowym, jest środkiem szcze­gólnie często stosowanym w muzyce baroku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *