//////

ZOBACZYĆ W UPROSZCZENIU

Chciałabym, żeby czytelnik, który tego teatru nie widział, mógł go, choćby w wielkim uprosz­czeniu, zobaczyć, odczuć atmosferę emocjonalną tego rodzaju wypowiedzi, nie rezygnując zarazem z uporządkowania ich tre­ści według zewnętrznych wobec spektaklu kryteriów.Rzeczywistość prezentowanych spektakli jest oczywiście nieporównanie bogatsza od dokonanego tu ich przedstawienia. Nie tylko dlatego, że znak teatralny nie da się przełożyć na sło­wa. Moja prezentacja nie jest ani wiernym opisem wybranych spektakli, ani „obiektywną” analizą ich treści czy też języka teatralnego. Przedstawiam je z określonego punktu widzenia, dokonując nieuniknionych skrótów i uproszczeń, a więc jed­nocześnie interpretuję, zdając sobie sprawę, że istnieje wiele możliwości innych interpretacji. Prezentacje, mimo iż podpo­rządkowane jednolitej zasadzie interpretacji, są nierówne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *